Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ezotrika v kostce 1

15. 6. 2015

Numerologie je věda o číslech. Numerologii lze zkoumat dvěma způsoby - jako matematiku (vědu) a hledání skrytých významů čísel.

Každé číslo má svou energickou vibraci.
Stoprocentní výklad na jednoho člověka neexistuje, protože čísla nás ovlivňují všude a je jich příliš mnoho.
Neovlivňuje nás pouze výpočet datumu narození a jména.
Čísla jsou všude kolem nás - číslo mob. telefonu, číslo popisné atd.

Většina lidí nevěří v numerologii a astrologii, protože si to spojují s časopisy, kde se využívá takzvaná všeobecná psychologie - ano, musím uznat, že je to lež a bohužel to nemá se skutečnou astrologii nic společného... Každý dvanáctý člověk přeci není stejný jako Vy! Někdo může být např. Panna, ale většinu dalších planet má třeba v Rybách.
Je třeba každého člověka řešit individuálně.

Obrázek “http://www.ilovetattoosandpiercings.com/images/zodiac-tattoos/zodiac-sign-circle-picture.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.

Nedávno jsem byla v knihkupectví a bohužel musím říci, že jsem se dočetla spousty nesmyslů... Věřte pouze doporučeným zdrojům, než se k Vám dostaně kniha, kde stojí, že 7 je číslo lásky (!), nebo že Štírovi náleží planeta Venuše (!).
Nemá moc smysl platit si výklady od astrologa (příp. numero-loga), když je vše na netu - podstatné je znát základ (např. které domy jsou stálé) a posoudit věrohodnost.

Často se setkávám s chybnou abecedou, kde se používá čísla od 1 do 9. Je to ovšem špatně, správně má být od 1 - 8.
Číslo devět má totiž svou vlastní silnou a konečnou hodnotu, která se v přiřazování k písmenům "ztrácí".
Cokoli přičtete k devítce, tak dává život druhému číslu
např.: chcete znát jednoduché číslo od 994: 9+9+4=22 2+2=4
Ovšem číslo 9 můžete rovnou vyškrtnout a máte rovnou výsledek 4.
Znamená to tedy, že písmena s hodnotou 9 můžete rovnou vyškrtnou, ale to je nesmysl - každé písmeno má svou vibraci.


Chaldejsko - hebrejská abeceda:

1     2    3     4    5     6    7     8
A    B    C    D    E    U    O    F
|      K    L    M    H    V    Z    P
J     R    S    T    N    W        
Q    G    X                    
Y                            


Další a důležitá informace: ŽÁDNÁ čísla nejsou šťastná nebo nešťastná (lze to brát pouze všeobecně).
Vždy mají výklad jak kladný, tak záporný. To samé platí i o Tarotech.
Pokud se píše, že má něco negativní vibraci, neznamená to, že je to nutně špatné, ba naopak, z karmického hlediska máme prožívat špatné věci, abychom se poučili a byli silnější.
V konečném důsledku to tedy bylo dobré, že jsme si prošli peklem.
Tvrdí-li někdo, že ten a ten den je nešťastný, tak opět to lze říci pouze na danou osobu.
Je nesmysl, aby pro dvanáctinu veškeré populace na Zemi byl nešťastný sedmí den v určitém měsíci.

 

Zjednodušený výklad čísel:
0 - moc
1 - počátek, jedinec, jednota, samostatnost, vůdce, samotář, sobectví
2 - dualita, alternativa, protipóly, kontrast, láska
3 - číslo základové, rodina, realita, trojrozměrnost, boží trojce, pracovitost
4 - čas, vyšší rozměr, osudovost, zpomalení, náhody, základní živly
5 - člověk, cestování, svatba (význam z mezopotamie), pentagram (pochází ze starověku, kdy znali jen pět planet), pátý živel (v hinduismu a buddhismu - éter, v Japonsku - kov)
6 - harmonie, láska, vyváženost, řád, propojení trojce boží se zemským řádem
7 - mystika, rodové (výpočet z příjmení) nemoci, celost, úplnost, dokonání, posvátnost
8 - moc, myšlení, čas, neovlivnitelné náhody, karma, opakovanost
9 - agrese, válka, komunikace, energičnost, číslo konečné

Vibrace:
Pozitivní
3 5 6
Negativní
4 7 8
Neutrální
1 2 9

0 - nezapadá nikam a může se pohybovat ve všech těchto vibracích

Základna (trojnožka)
1-2-3
1 je číslo něčeho, co existuje, z ničeho přišla jedna = já
2 je číslo dualit a kontrastů (barvy) = já a ty - muž žena
3 je číslo trojjedinosti a trojrozměrna, kterým jsme obkolování, je to tedy realita, kterou jsme schopni pochopit racionálním myšlením = dítě
Jsou to základní čísla naší existence (rodiny).
Rozměry:
1 - neurčitý bod (něco)
2 - tvar, např. kružnice
3 - koule
4 rozměr je čas a pohyb, u kterého nemůžeme určit jak je veliký, kam až sahá - pohyb a čas - koule se otáčí a někam letí v prostoru, který je trojrozměrný stejně jako koule

 

Čas
0-4-8 7
4, 7, 8 jsou chápána jako čísla času a karmy.
4 je čas osudu, má menší rozmezí - úsekový čas
8 je relativní čas (nekonečný a věčný)
0 je věčně neexistující nic, v podstatě je to mínus nekonečno
7 je číslo nějaké etapy

Jinými slovy, čas je přímka (8). Do 8 se promítne 4, jako život, který má začátek a konec. Do života (4) se promítně nějaká eltapa (7), což je např. škola.

 

Láska
2-6
2 a 6 jsou chápána jako čísla lásky.
2 je brána jako láska nebo vztah protipólu (partnerství).
6 je brána jako všeobecná láska k něčemu, k lidem, k přírodě atd.

 

Středová a mistrovská čísla
0-6 11-22 13
0 je střed mezi kladnými a zápornými hodnotami, hranice mezi světem a antisvětem, jde o hranici, která je občas neexistující. Na některé otázky lze odpovědět jenom ano nebo ne, nic mezitím neexistuje např. zda věříš v reinkarnaci. Nula dokáže zastupovat jakékoli číslo:
při významu složených čísel má číslo 10 a 11 skoro stejný význam.
Nula dává větší moc jedničce a dvě jedničky se zesilují navzájem. Z toho jsou také odvozená takzvaná mistrovská čísla 11 a 22 (ještě jsem se nesetkala, že by tam patřili i čísla 33 a 44, ale myslím, že by mistrovská být měla).

6 je střed, protože jde o harmonické číslo - vyvážení karmy. Je to jediné číslo v desítkové soustavě (neberu složená čísla) které je dělitelné třemi, tedy naší realitou a zároveň dvěma, což je dualita - je sudé, ale jde vyložit také jako liché!

Občas se do mistrovských čísel ještě zařazuje číslo 13.
Vždy bylo dvanáct učedníků a třináctý byl mistr. Máme 12 znamení, 4 živly (elementy), co by bylo třinácté znamení? Pátý element.

 

Co je to karma? Definice, že je to zákon akce a reakce je neúplná. Karma je něco, co nás převyšuje. Jakýsi souhrn událostí, které nejsou vždy ovlivnitelné. Je to daleko výš než jen jeden osud člověka. Rozdíl mezi karmou a osudem je značný, ovšem často se zaměňuje. Osud je něco, co dokážeme ovlivnit, protože máme svobodnou vůli, můžeme si zvolit školu, práci a koho tam potkáme je následkem osudu, který jsme si zvolili. Karmické události jsou narození - kde se narodíme, komu, co se nám narodí, kdy umřeme,

také jsou to řetězové události, které se opakují např. Něco ukradnu a nepřijde se na to. Za deset let na úplně jiném místě a s úplně jinými lidmi mě náhle někdo obviní, že jsem něco ukradla (občas nastává dokonce i ta paralela, že se jedná o stejnou věc např. Mobil) a přitom to není pravda. Přesto mě všichni obviňují a jsou přesvědčeni, že jsem to byla já. Proti této karmické události se nelze bránit - jak mohu dokázat něco, co jsem neudělala? Jiným příkladem může být, že nějaká žena neustále nachází partnery alkoholiky, nebo že máme genetické nemoci. Tyto řetězce vlastně nejdou zcela překonat a musí se protrpět a vyrovnat se s nimi, případně změnit své smýšlení, protože ne nadarmo se říká "Víra tvá Tě uzdraví" - ať už tomu věříte nebo ne, tak zázraky pomocí vůle se dějí. Na vlastní oči jsem zažila jednoho pacienta, který byl naprosto nesoběstačný, nedokázal se posadit a skoro jsme ho museli krmit... druhý den jsem ho viděla, jak chodí! Normálně se procházel po chodbě, dívala jsem se na to jako blázen (a to nejenom já). Po pár dnech se vrátil domů. Kéž by takových zázraků bylo více, bohužel jsou ojedinělé.

Teď se Vám pokusím vysvětlit, proč některé předpovědi ezoteriků nevychází. Už jsem vysvětlovala, že osud můžeme ovlivňovat vůlí, a proto vždy existuje určité procento, které nevyjde. Modelová situace: představte si, že jste na kouli a všude kolem Vás je mlha, nevíte, co je za ní, nevíte kterým směrem se vydat. Když vidíte jenom mlhu, tak je nejvíce pravděpodobné, že půjdete dopředu, proč také odbočovat, když vidíte všude to stejné. Přesto se však můžete rozhodnout odbočit do prava nebo jinam. Přesně takto je to s výkladem karet, který Vám ukáže tu nejpravděpodobnější cestu, po které se vydáte. Ale nic není stoprocentní.

Dalším důvodem, proč výklad nevychází může být způsoben klientem, který je příliš uzavřený a kartám nevěří - karty to cítí. Pak to může být také samotným kartářem, který vykládá subjektivně - ono karta dvou pentáklů znamená změnu financí, ale ne vždy negativní ztrátu. Je na ní zobrazen muž, který má před sebou ruce a nad ním se vznáší dva pentákly (mince), na někoho to může působit, že finance letí pryč a muž je nemůže nahmatat. Ovšem výklad může být přesně opačný, ty pentákly mu mohou padat do rukou a přijímá je. Kartář vše musí sledovat z dvou úhlů pohledu a nic na něj nesmí působit jednostranně.

Karma je ovlivňována myslí a trest se často projevuje jako svědomí. Záleží však v jaké "úrovni" karmy se nacházíte, někteří jsou velmi vysoko a tak těmto zákonům karmy unikají. Jak je možné, že někdo zabije spousty lidí a když se někdo pokusí o atentát a to i několikrát, tak to vždy selže? Cožpak má nadpřirozené schopnosti? Ne nemá. Problém je v tom, že my žijeme v dualitě - dobro a zlo apod. Ve skutečnosti podle jakéhosi vyššího řádu je vše správně, i když se nám zdá život ne-fér. Karma je totiž jednota, a proto to neznamená, že když někdo bude praktikovat černou magii, že ho to vždy musí postihnout.

Celé je to o tom svědomí a uvažování. Tito lidé totiž jednají bez svědomí a domnívají se, že konají správně. Pokud někdo řekne "Vraždím, protože si to můj bůh přeje" pak ho svědomí nedostihne. Svědomí a ztráta zodpovědnosti je i v modlení, kdy Vám dotyčný řekne "bůh mi odpustil, už nenesu vinu" pokud mu odpustil bůh nebo on sám sobě, to už je otázka, na kterou nedokáži odpovědět. Skutečnost je ta, že už se necítí nešťastný.

Karma mi nedává příliš smysl, pokud nevěřím v reinkarnaci. Skutečně je křesťanský bůh (Hospodin) spravedlivý? Proč jsou někteří bohatí, jiní chudí, nemocní, zdraví atd.? Proč děti, které umřou jdou automaticky do nebe, protože jsou nevinné a přitom nezpůsobili žádné dobro? Já věřím, že vše má svůj důvod a že oni museli zemřít, protože se to vztahuje na minulé životy. Jsme tu od toho abychom poznávali. Poznání - to je smysl života, ne nějaká náhoda, bohužel, je poznání většinou doprovázené utrpením. Nebe a peklo je také dualita, nevěřím v peklo. Lidi neovládá Satan, lidi nesou za své činy zodpovědnost, mají přeci svobodnou vůli. Můžou zabíjet i zachraňovat, proč by do toho měl bůh zasahovat, když to můžeme změnit sami? Upřímně si myslím, že bůh si s námi zase tak moc hlavu (pokud se to tak dá nazvat, asi ne) neláme. Lidi jsou ve své podstatě primitivní, spousty věcí nechápou a v davu jsou jako stádo ovcí. Proč by se do něčeho tak sobeckého, co kolem sebe níčí přírodu měl vtělovat bůh? Jaké právo vůbec má člověk přetvářet věci kolem sebe? Jenom proto, že má mozek a racionální myšlení? Co když jsme se naopak měli tomu všemu přizpůsobit? Chápu, že dle mého výkladu bychom byli asi indiáni v pralese, musíte mě brát s rezervou. Jde mi o to, že bych nemohla být křesťan, neuznávám Ježíše Krista jako božího syna, podle mě to byl člověk. Dokázal zázraky, ale takových lidí bylo hodně a ani o nich nevíme. Ovšem občas jsem došla, do takových slepých bodů, které nakonec skončili právě u křesťanství, což mi připadá dost matoucí a nedává mi to jako nekřesťanskému člověku smysl, možná k tomu budu muset teprve dospět později, abych to pochopila, těžko říci.